ტელ:  
უფასო მიწოდება
თბილისში
მრიცხველები
ელექტრო მრიცხველი  / სამფაზა / 10X100A
ელექტრო მრიცხველი / ერთფაზა / GEM-T
ელექტრო მრიცხველი / სამფაზა / 5X60A
1 - 3, სულ 3 დასახელება (1 ფურცელი).