ტელ:  
უფასო მიწოდება
თბილისში
ელექტრო მრიცხველი  / სამფაზა / 10X100A
ელექტრო მრიცხველი / სამფაზა / 5X60A
1 - 2, სულ 2 დასახელება (1 ფურცელი).