ტელ:  
უფასო მიწოდება
თბილისში


ელ. გამანაწილებელი კარადა, 13 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 13 მოდულიანი

რიადი  ერთი, ფერი რუხი, კარები გამჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

24.54€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 26 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 26 მოდულიანი

რიადი  2, ფერი რუხი, კარები გაუმჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

36.45€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 26 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 26 მოდულიანი

რიადი  2, ფერი რუხი, კარები გამჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

37.15€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 39 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 39 მოდულიანი

რიადი  3, ფერი რუხი, კარები გაუმჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

54.66€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 39 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 39 მოდულიანი

რიადი  3, ფერი რუხი, კარები გამჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

56.07€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 4 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 4 მოდულიანი

რიადი  ერთი, ფერი რუხი, კარები გაუმჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

14.73€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 4 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 4 მოდულიანი

რიადი  ერთი, ფერი რუხი, კარები გამჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

15.01€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 57 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 57 მოდულიანი

რიადი  4, ფერი რუხი, კარები გაუმჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

75.71€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 57 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 57 მოდულიანი

რიადი  4, ფერი რუხი, კარები გამჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

78.50€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 6 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 6 მოდულიანი

რიადი  ერთი, ფერი რუხი, კარები გაუმჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

16.12€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 6 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 6 მოდულიანი

რიადი  ერთი, ფერი რუხი, კარები გამჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

16.53€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 9 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 9 მოდულიანი

რიადი  ერთი, ფერი რუხი, კარები გაუმჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

17.94€

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 9 მოდულიანი

ელ. გამანაწილებელი კარადა, 9 მოდულიანი

რიადი  ერთი, ფერი რუხი, კარები გამჭირვალე, კედელზე დასაყენებელი. IP55, PE+N  ..

18.51€

1 - 13, სულ 13 დასახელება (1 ფურცელი).