ტელ:  
უფასო მიწოდება
თბილისში


პლასტმასის ხამუთი 2,5x98
პლასტმასის ხამუთი 2,6x200
პლასტმასის ხამუთი 3,5x140
პლასტმასის ხამუთი 3,5x290
პლასტმასის ხამუთი 3,5x370
პლასტმასის ხამუთი 4,5x290
პლასტმასის ხამუთი 4,5x430
პლასტმასის ხამუთი 4,8x200
პლასტმასის ხამუთი 7,8x300
შემაერთებელი კონტაქტორი
შემაერთებელი კონტაქტორი
შემაერთებელი კონტაქტორი
1 - 48, სულ 69 დასახელება (2 ფურცელი).