ტელ:  
უფასო მიწოდება
თბილისში
1 - 9, სულ 9 დასახელება (1 ფურცელი).