ტელ:  
უფასო მიწოდება
თბილისში


ხონჩის სამაგრი / 2000-450-60-1
ხონჩის სამაგრი / 2000-500-60-1
ხონჩის სამაგრი / 2000-600-60-1
საკაბელო ხონჩა / მმ  60X200X0.75
საკაბელო ხონჩა / მმ  60X300X0.75
საკაბელო ხონჩა / მმ  60X600X1.00
საკაბელო ხონჩა / მმ 60X100X0.75
საკაბელო ხონჩა / მმ 60X150X0.75
საკაბელო ხონჩა / მმ  60X300X1.00
საკაბელო ხონჩა / მმ  60X600X1.25	S
საკაბელო ხონჩა / მმ 60X100X1.00
საკაბელო ხონჩა / მმ 60X150X1.00
საკაბელო ხონჩა / მმ 60X200X1.00
97 - 144, სულ 473 დასახელება (10 ფურცელი).