ტელ:  
უფასო მიწოდება
თბილისში


საკაბელო ხონჩის პროფილი / მმ  250
საკაბელო ხონჩის პროფილი / მმ  41X21
საკაბელო ხონჩის პროფილი / მმ  41X41
საკაბელო ხონჩის პროფილი / მმ 150
საკაბელო ხონჩის პროფილი / მმ 200
საკაბელო ხონჩის პროფილი / მმ 350
საკაბელო ხონჩის პროფილი / მმ 650
საკაბელო ხონჩის სახურავი / მმ A=600
145 - 192, სულ 473 დასახელება (10 ფურცელი).